Tag: Bella Club

bella club X retreat

Bella Club X The Retreat Clinic 送你塑身新体验

减肥瘦身是女人的全民运动,如果你有节制的饮食或固定的运动习惯,或许你不会想到要去寻求另一种瘦身方式,但是假如你和我一样饱受身材发福的困扰,为你介绍时下在美容院就可进行的流行塑身方式—冷冻溶脂。

0 Shares